Mergi în sus

Termeni şi Condiţii Campania „MUZICĂ PENTRU OCHII TĂI”

 ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională „ESSELTE OFFICE HEROES” (denumită în continuare ”Campania”) este organizată de firma S.C. Esselte Sales S.R.L. (denumită în continuare ”Organizatorul”), cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr.121C, Mezanin, cod poștal 020295, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/11331/2008, cod unic de înregistrare RO 24115202.
1.2. Date de contact: 021.242.40.70 şi/sau romania@esselte.com .
1.3. S.C. Esselte Sales S.R.L. este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza certificării numarul 20493/2011.
1.4. Campania promoţională se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament oficial întocmit de Organizator (denumit în continuare ”Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.
1.5. Campania se va desfăşura în perioada 1 Aprilie 2017 – 30 Iunie 2017, pe întreg teritoriul României.


ART. 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, așa cum a fost modificată ulterior și a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, așa cum a fost modificată ulterior.


ART. 3. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii web http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/ .


ART. 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va începe în data de 1 Aprilie 2017, de la ora 09:00, ora României, și se va derula zilnic până pe data de 30 Iunie 2017, ora 18:00, ora României.


ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajaţii S.C. Esselte Sales S.R.L. şi ai Partenerilor direcţi (Distribuitori Autorizaţi Esselte), și nici membrii familiilor tuturor acestora sau rudele de până la gradul 2 ale tuturor celor de mai sus (soț/soție, părinte/copil, frate/soră, bunic/nepot).

5.2. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cetățeni români, cu vârsta peste 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, și cu domiciliul/reședința în România pe toată perioada de desfășurare a campaniei promoționale.

5.3. Participantul la concurs (care va fi acelaşi cu persoana care completează Formularul de participare pe website-ul http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/ ) va fi declarat câştigător şi nu firma în numele căreia s-a făcut achiziţia produselor (dacă este cazul). Pentru identificarea sa, la înscrierea în concurs, Participantul va completa pe Formularul de participare corect şi complet datele personale (nume şi prenume), precum şi datele de contact (e-mail, adresă şi număr de telefon).

5.4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

5.5. Orice încercare de fraudare a concursului de către participanţii care urmăresc să îşi sporească artificial şansele de câştig va fi sancţionată prin înlăturarea lor din concurs. În acest sens, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participantului dovada achiziției produselor.

5.6. Persoanele participante la Campanie se pot înscrie o singură dată, folosind datele reale și corecte de identificare.

5.7. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator, se constată faptul că în procesul de participare nu a fost respectat prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al unor astfel de activități.


ART. 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

6.1. Mecanismul Campaniei promoționale implică colectarea unor puncte de fidelitate și a codurilor de bare (EAN) de pe produsele participante la promoție și revendicarea premiilor puse la dispoziție de către Organizator.

6.2. Produsele Esselte incluse în Campania promoțională fac parte din gamele de laminatoare Leitz iLAM și Foliile Leitz UDT pentru laminarea la cald. Fiecare laminator conține un cod unic de bare ce trebuie înregistrat pe website-ul campaniei. Lista completă a tuturor produselor Leitz participante la Campania promoțională este disponibilă pe website-ul dedicat Campaniei, http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/ sau poate fi solicitată Organizatorului pe adresa de e-mail romania@esselte.com.

6.3. Pentru a se înregistra în Campanie, Participanții vor accesa pagina de campanie http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/ , vor completa Formularul de participare cu codul de bare unic al laminatorului achiziționat.

6.4. Fiecare Participant are posibilitatea de a-și gestiona contul personal on-line după cum dorește, pe toată durata Campaniei, acestea putând fi folosite pentru revendicarea Premiului. Pentru detalii despre Premiul acordat, vezi ART. 7.

6.5. Pentru a revendica un Premiu, Participanții pot opta pentru unul dintre cele șase mecanisme promoționale:
I. Achiziționarea Laminatorului Leitz iLAM Home Office A4, orice culoare plus 3 seturi de Folii Leitz UDT A4, 80 microni pentru laminare la cald
sau
II. Achiziționarea Laminatorului Leitz iLAM Home Office A3 plus 2 seturi de Folii Leitz UDT A3, 80 microni pentru laminare la cald și 1 set Folii Leitz UDT A4, 100 microni pentru laminare la cald
sau
III. Achiziționarea Laminatorului Leitz iLAM Office A4 plus 3 seturi de Folii Leitz UDT A4, 100 microni pentru laminare la cald
sau
IV. Achiziționarea Laminatorului Leitz iLAM Office A3 plus 1 set de Folii Leitz UDT A3, 80 microni pentru laminare la cald și 2 seturi Folii Leitz UDT A4, 100 microni pentru laminare la cald
sau
V. Achiziționarea Laminatorului Leitz iLAM Touch Turbo A4 plus 3 seturi de Folii Leitz UDT A4, 125 microni pentru laminare la cald
sau
VI. Achiziționarea Laminatorului Leitz iLAM Touch Turbo S A3 plus 2 seturi de Folii Leitz UDT A3, 125 microni pentru laminare la cald și 1 set Folii Leitz UDT A4, 125 microni pentru laminare la cald

6.7. Codurile unice de bare se gasesc pe fiecare laminator. Lista tuturor produselor participante la Promoție este disponibilă și pe pagina web a campaniei, http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/ , poate fi solicitată Organizatorului pe adresa de e-mail romania@esselte.com .
6.8. Lista produselor participante la campanie este următoarea: 

Cod Produs
74730000 Laminator Leitz iLAM A3 Touch Turbo S
74750000 Laminator Leitz iLAM A4 Touch Turbo
72530084 Laminator Leitz iLAM A3 Office, argintiu
72510084 Laminator Leitz iLAM A4 Office, argintiu
74400089 Laminator Leitz iLAM A3 Home Office, gri
73680023 Laminator Leitz iLAM A4 Home Office, roz
73680036 Laminator Leitz iLAM A4 Home Office, EU, albastru
73680064 Laminator Leitz iLAM A4 Home Office, EU, verde
73680089 Laminator Leitz iLAM A4 Home Office, EU, gri
74780000 Folie Leitz UDT pentru laminare la cald, A4, 80 mic.
74800000 Folie Leitz UDT pentru laminare la cald, A4, 100 mic
74810000 Folie Leitz UDT pentru laminare la cald, A4, 125 mic.
74850000 Folie Leitz UDT pentru laminare la cald, A3, 80 mic.
74880000 Folie Leitz UDT pentru laminare la cald, A3, 125 mic.

 

ART. 7. PREMIILE ACORDATE

7.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă trei categorii de Premii, pentru fiecare categorie Câștigătorul având la dispoziție câte două variante din care poate alege, în limita punctelor de fidelitate acumulate.

7.2. Cele trei categorii de premii sunt următoarele:

Categorie premiu Mecanism Descriere premiu Valoare unitara LEI (RRP cu TVA) Cantitate totală estimată Valoare estimată în LEI (TVA inclus)
Cat. I 1 Laminator Leitz iLAM Home Office A4 + 3 seturii Folii Leitz UDT A4, 80 microni 1 Mini-difuzor Leitz WOW 239,95 20 4,799.00
1 Laminator Leitz iLAM Office A4 + 3 seturi Folii Leitz UDT A4, 100 microni 239,95 20 4,799.00
Cat. II 1 Laminator Leitz iLAM Office A4  + 3 seturi Folii Leitz UDT A4, 100 microni  1 Mini-difuzor Leitz Complete 218,65 15 3,279.75 
1 Laminator Leitz iLAM Office A3 + 1 set de Folii Leitz UDT A3, 80 microni + 2 seturi Folii Leitz UDT A4, 100 microni 218,65 15 3,279.75 
Cat. III 1 Laminator Leitz iLAM Touch Turbo A4 + 3 seturi de Folii Leitz UDT A4, 125 microni 1 Difuzor Leitz Complete pentru conferințe 446,95 5 2,234.75  
1 Laminator Leitz iLAM Touch Turbo S A3 + 2 seturi de Folii Leitz UDT A3, 125 microni + 1 set Folii Leitz UDT A4, 125 microni 446,95 5 2,234.75  

 

7.3. Numărul total estimat de premii este de 80. Valoarea totală estimată a premiilor acordate de către Organizator este de 20,627 LEI.

7.4. Premiile acordate vor fi comunicate și în materialele de comunicare dedicate Campaniei, însă fotografiile utilizate au strict rol de prezentare și nu obligă în niciun fel Organizatorul, anumite aspecte putând să difere (de exemplu, culoarea produsului).

7.5. În cadrul Campaniei, Câştigătorii nu pot solicita contravaloarea Premiului în bani.

7.6. Refuzul recepționării Premiului de către un Câștigător conduce automat la anularea Premiului, acesta rămânând la dispoziția Organizatorului. ART.

 

8. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Organizatorul va acorda Premiile persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament.

8.2. Pentru ca un Participant să poată revendica Premiul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: a. să cumpere produsele Leitz participante la promoție și să înregistreze codurile unice de bare ale laminatoarelor pe website-ul dedicat campaniei; b. să se înregistreze pe pagina web dedicată Campaniei prin completarea Formularului de participare în perioada 1 Aprilie 2017 – 30 Iunie 2017; c. să completeze datele personale corect și complet în formularul on-line de participare; d. să respecte în totalitate condiţiile de participare stipulate în prezentul Regulament; e. să fie cetăţean român sau al UE, cu vârsta peste 18 ani.

8.3. Data limită pentru recepția Formularelor de participare este 30 Iunie 2017, ora 18:00, ora României.

8.4. Un Participant poate revendica maxim 5 Premii (indiferent de premiul pe care îl alege) pe toată durata Campaniei.

8.5. Câștigătorii vor revendica Premiul prin completarea Formularului de participare către Organizator.

8.6. Premiile vor fi livrate Câștigătorilor prin curier. Expedierea Premiilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni de Campanie. De exemplu, un Participant care a transmis Formularul de participare/Fișa de colectare în luna aprilie 2017, va primi Premiul până pe 15 mai 2017. Fac excepție de la această prevedere situațiile independente de voința Organizatorului, precum lipsa stocurilor, fapt ce va fi anunțat Câștigătorilor.

8.7. Organizatorul se obligă să informeze în scris (prin e-mail) sau telefonic Câștigătorii cu privire la termenul aproximativ de livrare a Premiului în cazul în care vor exista întârzieri generate de motive independente de voința Organizatorului.

8.8. Toate cheltuielile privind livrarea Premiilor vor fi suportate de către Organizator.

8.9. Premiile vor fi livrate numai pe teritoriul României.

8.10. Organizatorul nu este răspunzător pentru Premiile care ajung la destinație deteriorate din cauza serviciilor defectuoase de curierat.

8.11. Refuzul recepționării Premiului de către un Participant conduce automat la anularea Premiului, acesta rămânând la dispoziția Organizatorului.

8.12. Câștigătorii validați cu domiciliul în București vor putea revendica Premiile de la sediul Organizatorului, dacă cele două părți agreează de comun acord acest lucru, în timp ce acordarea Premiilor pentru câștigătorii validați din alte orașe ale țării se va face prin curierat.

 

ART. 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale necesare în cazul unei tentative de fraudă a sistemului aplicației on-line în care se va desfășura Campania, unui abuz sau unei acțiuni care ar putea afecta imaginea companiei sau costurile acestei promoții.

9.2. Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea pentru: a. înscrierile efectuate prin alte mijloace decât cele dedicate Campaniei; b. înscrierile efectuate greşit / incomplet; c. înscrierile efectuate în afara perioadei de desfăşurare a Campaniei; d. imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia Premiului; e. întârzierile la transmiterea Formularului de participare; f. întârzierile la livrarea / înmânarea premiilor cauzate de prestarea serviciilor pe care le oferă firma de curierat contractată de Organizator; g. situațiile în care anumite persoane nu se pot înscrie în Campanie, situații asupra cărora Organizatorul nu deține controlul (de exemplu, dificultăți tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor de internet, incompatibilitatea între un anumit browser de internet și platforma on-line pe care se desfășoară Campania etc.).

 

ART. 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale stocate pe durata Campaniei. Astfel, acesta se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor și să le utilizeze conform prezentului Regulament, Policitii de confidențialitate a companiei și legislației în vigoare.

10.2. Prin participarea la Campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului pentru primirea de mesaje comerciale, din partea Organizatorului. Data încheierii operaţiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 15 iulie 2017.

10.3. Prin înscrierea în Campanie, participanţii îşi dau acordul de a comunica direct cu Organizatorul, prin mijloace de comunicare electronică şi telefonică: e-mail, newsletter, telefon. Astfel, Participanții pot primi ulterior din partea Organizatorului comunicări referitoare la acțiuni de marketing, reclamă și publicitate.

10.4. Câştigătorilor le poate fi solicitată participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc această acțiune sau rezultă în urma campaniei, fară alte obligaţii sau plăţi.

 

ART. 11. ÎNTRERUPEREA SAU MODIFICAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei anterior datei de 30 Iunie 2017, exclusiv în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă. Într-o astfel de situaţie, Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea campaniei pe website-ul dedicat Campaniei, http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/ .

11.2. Întreruperea sau modificarea Campaniei va intra în vigoare de la data publicării Actului Adițional autentificat de către Notarul Public pe website-ul dedicat Campaniei.

11.3. Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi Participanţii.

 

ART. 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii ce pot apărea între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în situațiile în care acestea nu pot avea o astfel de finalitate, se va recurge la instanțele competente.

12.2. Eventualele reclamații legate de desfășurarea Campaniei sau de procesul de revendicare a Premiilor de către Participanți se vor putea trimite prin poștă către S.C. ESSELTE SALES S.R.L., Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin, Sector 2, 020295, București, sau electronic, la adresa de e-mail romania@esselte.com .

 

ART. 13. TAXE ȘI IMPOZITE

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către Câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlu III, Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiile obținute, sunt în sarcina exclusivă a Câștigătorilor.

13.2. De la data semnării confirmării de primire a premiilor (AWB curier, Proces verbal de predare/primire etc.) toate cheltuielile aferente premiilor revin Câștigătorilor.

13.3. Organizatorul poate solicita Câștigătorilor date personale precum CNP-ul, pentru a putea identifica persoana câștigătoare și achita taxele aferente.

 

ART. 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

14.1. Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor incluse în Regulament.

14.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile din România, prin afișarea pe website-ul oficial http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/ .

14.3. Regulamentul oficial de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în perioada 1 Aprilie 2017 – 30 Iunie 2017, prin următoarele mijloace: - pe pagina web dedicată Campaniei, http://www.leitz.com/ro-ro/promotions/ilam-sound/; - în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail romania@esselte.com ; - la sediul Organizatorului din București, Sector 2, Str. Gheorghe Ţiţeica, nr. 121 C, Mezanin.